Vi öppnar Snart 
Restaurangen
i Karlstad

https://villagetanddori.se

med Indo / Pak mat.

välkommen tillbaka snart.